Instruccions:

 Descarregui l'arxiu ISO en el enllaç més avall en aquesta pàgina.

Per usuaris de Windows: executar l'arxiu 27pvc.exe dins de l'arxiu descarregat.

Pere usuaris Mac: Primer instalar la app winebottler. Un cop instalada al mac, executar 27pvc.exe dins de la imatge ISO descarregada.

 

Instrucciones:

Descargue el archivo ISO.

Para usuarios de Windows, ejecutar el archivo 27pvc.exe de la iso.

Para usuarios de MAC, instalar primero la aplicacion winebottler. Una vez instalado, ejecutar el archivo 27pvc.exe de la iso.

 

Instructions:

Download ISO image.

For windows users, execute the 27pvc.exe inside the ISO.

For Mac users, first install winebottler application. Then execute the 27pvc.exe inside the ISO image.

 

DOWNLOAD HERE THE CATALOGUE